مسئول سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی  تغییر اساسنامه خانه های مطبوعات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نام اصلاح در زمانی كه چند ماهی بیشتر به پایان كار دولت نمانده، سئوال برانگیز دانست.

به گزارش بسیج رسانه خراسان رضوی ، عباس محمدیان درجمع نخبگان رسانه ای و شورای سیاستگذاران رسانه های استان که در محل دفتر بسیج رسانه در مشهد، برگزار شد افزود: رسانه ها همواره به عنوان ركن چهارم دموكراسی یا مشروطیت و انعكاس دهنده صدای مردم و جامعه مطرح بوده و هست و اگر اقدامی این جایگاه را خدشه دار کند بروكراسی جایگاه دموكراسی را خواهد گرفت. 

وی اظهار داشت: رسانه ها زمانی می توانند زبان گویای جامعه باشند كه آزادی عقیده و بیان و عمل داشته باشند. 

محمدیان افزود: نظارت بر فعالیت حاكمیت و دولتها از جمله وظایف ذاتی  رسانه هاست و اگر این وظایف به هر نحو تحت الشعاع قرار گرفته و یا از رسانه ها سلب شود، رسانه تبدیل به كالبدی بی‌روح و تحت اختیار دولت‌ها قرار گرفته كه شاهد مثال آن را در رسانه های غربی می توان دید. 

مسئول سازمان بیسج رسانه خراسان رضوی گفت: رعایت اخلاق حرفه ای،‌ رعایت بی‌طرفی و همه آنچه رسانه ها به صورت حرفه‌ای به عنوان ابزار از آن به منظور انتقال اخبار و اطلاعات و اعتماد رسانه ی عمومی استفاده می كنند زمانی معنا پیدا می كند كه اصحاب رسانه در عملكرد خود آزاد باشند و روند فعالیت‌شان به آنها دیكته نشود. 

وی ادامه داد: خانه مطبوعات یكی از مكان‌های مامن و مرجع اصحاب رسانه که در سالهای اخیر معرفی شده که فعالیت‌های متنوعی را تجربه كرده و با فراز و فرودهایی جایگاهی را بین خبرنگاران و اصحاب قلم ایجاد كرده است. 

محمدیان گفت:این مجموعه غیر دولتی و مستقل  سعی كرده تا به منظور زمینه سازی آموزشی،‌ رفاه و پشتیبانی از  فعالیت‌های اصحاب رسانه آنان را تحت پوشش چتر حمایتی خود قرار دهد. 

وی افزود: شعار نوشته نشده خانه مطبوعات تلاش بی منت برای حفظ و ارتقاء شان اصحاب رسانه بوده که در این مسیر نیز تا حدودی موفق بوده است. 

مسئول سازمان بیسج رسانه خراسان رضوی ادمه داد: تغییر اساسنامه خانه های مطبوعات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نام اصلاح اساسنامه آن هم در زمانی كه چند ماهی به پایان كار دولت نمانده علامت سوال بزرگی را در اذهان ایجاد كرده است. 

وی با طرح این پرسش که  آیا در طول سه سال و اندی قبل وزارت ارشاد توجهی به اشكالات اساسنامه نداشته است گفت: آیا تا كنون این جایگاه مهم موضوعیتی برای مسئولان این وزارتخانه نداشته است!؟ 

محمدیان ادامه داد: ضرورتی كه توجه به آن باید مد نظر قرار گیرد خدشه دار كردن شان اصحاب رسانه با این كار است،زیرا دیكته كردن عملكرد به اصحاب رسانه و قلم عملی نادرست و محكوم است. 

وی گفت: تاكید به این مهم ضروری است كه اگر اصحاب رسانه جایگاه خود را درك كنند و توجه آنان از این موضوع منحرف شود، افراد مجموعه‌هایی خارج از دایره خودشان برایشان تصمیم خواهند گرفت و آنان را تحت سیطره خود قرار خواهند داد . 

 محمدیان افزود: خبرنگاران و اصحاب رسانه عملكرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی در تغییر مفاد اساسنامه را محكوم كرده و آن را عملی مغایر با قانون آزادی در مطبوعات می دانیم.

انتهای پیام/