مراسم سربند بستن توسط پدران شهیدان عطایی، ظهوریان، احمدیان یزدی در هئیت خاتم الوصیا ء  برگزار شد
انتهای پیام/