عضو هیئت منصفه مطبوعات استان از برگزاری کارگاه ۲ روزه با همکاری مراکز آموزش عالی و دادگستری ویژه مدیران رسانه ای استان با هدف آگاه سازی نسبت به قوانین مطبوعات خبر داد.

به گزارش بسیج رسانه خراسان رضوی، سرهنگ جواد علما عضو هیئت منصفه مطبوعات خراسان رضوی گفت: دلیل عمده تشکیل پرونده شکایات افراد حقیقی و حقوقی از مطبوعات و رسانه ها عدم آگاهی اشخاص به وظیفه و حدود و اختیارات رسا نه ها از یک طرف و نیز عدم اطلاع دقیق و تخصص لازم فعالان رسانه نسبت به درج مطالب و موضوعات در رسانه ها است.

مسئول سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی گفت: برای کاهش این مشکل ابتدا باید با آموزش سواد تخصصی فعالان رسانه استان را ارتقا داد و از طرفی مدیران و مسئولان استانی را نسبت به حدود اختیارات رسانه در انتشار مطالب آگاه کرد.

سرهنگ علما افزود: بر این اساس برآن شدیم یک کارگاه ۲روزه با همکاری مراکز آموزش عالی و دادگستری ویژه مدیران رسانه ای استان با هدف آگاه سازی نسبت به قوانین مطبوعات در آینده نزدیک برگزار کنیم.

وی در پایان افزود : گواهی شرکت در دوره به حاضرین صادر خواهد شد