سرهنگ علما مسئول سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی  به همراه تعدادی از عکاسان خبری سازمان به مناسبت هفته دفاع مقدس صبح دیروز از آسایشگاه جانبازان امام خمینی بازدید و با جانبازان دیدار و گفتگو گردند.